NOVOSTI / NEWS

OŽUJAK 2018

VRŠIMO PREDBILJEŽBE ZA EUDDC UZGOJNI PREGLED, MOLIMO ZAINTERESIRANE DA SE JAVE NA

hkndshow@gmail.com

 

Cjenik usluga HKS-a za 2018.

 

Članarine za 2018:

Članarina HKND-a  ( plaćena do 31.03.2018. )                       100,00 kuna

Članarina HKND-a  ( plaćena nakon 31.03.2018. )                150,00 kuna

Obiteljska članarina                                                                              50,00 kuna

Članarina za strane državljane                                                         25,00 EUR

Članarina HKS   ( plaćena do 31.03.2018. )                              200,00 kuna

Članarina HKS  ( plaćena nakon 31.03.2016.)                         250,00 kuna

Obiteljska članarina plaća se za drugog i svakog slijedećeg člana iz iste obitelji, a pravo na nju ostvaruju bračni partneri i srodnici u I. koljenu, prijavljeni na istoj adresi prebivališta.

Plaćanje članarine HKS-u je obvezno pod istim uvjetima za svakog člana HKND-a s izuzetkom stranih državljana.

Članovi koji su članarinu HKS-u platili putem članstva u nekoj drugoj kinološkoj udruzi, trebaju dostaviti presliku uplatnice na kojoj je  navedena članarina HKS-u, ili presliku članske iskaznice HKS-a za 2016 godinu.

Žiro račun:            2484008-1105324365

(devizni)  IBAN HR3824840081105324365